Settings


B KATEGORIJA

B kategorijas apraksts: B – kategorija transportlīdzekļu vadītāju apliecība ietver sevī mehāniskos transportlīdzekļus ar pilnu masu – pilnībā nokomplektēta transportlīdzekļa masa kopā ar vadītāju, pasažieriem un kravu, kuru noteicis transportlīdzekļa izgatavotājuzņēmums līdz 3500 kg un ne vairāk kā 9. sēdvietām (ieskaitot vadītāja vietu). Šeit vēl jāpiebilst, ka ar B kategorijas autovadītāja apliecību Jūs varat līdzi savam auto vilkt arī piekabi – transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai savienojumā ar mehānisko transportlīdzekli, kuras pilnā masa nepārsniedz 750 kg, kā arī, ja Jūsu B kategorijas automobilis – vilcējs – mehāniskais transportlīdzeklis, kas brauc savienojumā ar piekabi un tam klāt pieāķētās piekabes pilno masu summa nepārsniegs jau minētos 3500 kg un piekabes pilnā masa nepārsniegs velkošā auto pašmasu – transportlīdzekļa masa ar vadītāju, bet bez pasažieriem un kravas.

BE KATEGORIJA

BE kategorijas apraksts: BE – kategorija autovadītāja apliecībā atļauj B kategorijas vilcējam braukt savienojumā ar piekabi, kuru var izmantot gan automobiļu, gan jahtu, gan zirgu, gan arī citu smagu vai lielu priekšmetu pārvadāšanai. Te galvenā loma autovilciena sastāvā būs tam, vai piekabe ir vai nav aprīkota ar bremzēm, kā arī vilcēja masai. BE kategoriju, tāpat kā visas citas ar burtu E iezīmētās transportlīdzekļu vadītāju kategorijas atļauts iegūt tikai pēc 21.gada vecuma sasniegšanas un arī viena gada stāža.

95 kods

95 koda (periodiskā apmācība) apraksts: Direktīva 2003/59/EK tiek ieviesta, lai paaugstinātu profesionālo vadītāju kvalifikāciju un nodalītu profesionālos vadītājus no neprofesionāliem. Direktīva attiecas uz ES pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, kas strādā ES dalībvalstīs reģistrētos uzņēmumos un veic komerciālos pārvadājumus ar D1, D1E, D, DE vai C1, C1E, C, CE kategorijas transportlīdzekļiem (izņēmumi noteikti Autopārvadājumu likumā 6.1 un 30.1 pantos. Transportlīdzekļu vadītājiem, kas D1, D1E, D, DE kategoriju kvalifikāciju iegūst pēc 2008.gada 10.septembra, vai C1, C1E, C, CE kategorijas kvalifikāciju pēc 2009.gada 10.septembra, lai veiktu komerciālos pārvadājumus ir jānokārto sākotnējie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni. Lai iegūtu sākotnējo profesionālo kategoriju (kods 95): jāpabeidz atbilstošās kategorijas apmācība autoskolā; Ceļu satiksmes drošības direkcijā jānokārto sekojošie eksāmeni: atbilstošās kategorijas teorētiskais eksāmens ceļu satiksmes noteikumos ( 35 jautājumi 30 min 3 pieļaujamās kļūdas); atbilstošās kategorijas teorētiskais eksāmens profesionālajos jautājumos (45 jautājumi 60 min 5 pieļaujamās kļūdas); atbilstošās kategorijas profesionālais praktiskais eksāmens, kuram ir trīs etapi: 3 jautājumi par transportlīdzekļa uzbūvi, aprīkojumu, kravas stiprināšanu; figūru izpilde; braukšana ceļu satiksmē ne mazāk, kā 90 min. Vadīšanas eksāmens tiek vērtēts saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumos Nr. 103 Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība noteikto. Vadītāja apliecības ar ierakstu par profesionālajām zināšanām (kods 95) derīguma termiņš ir 5 gadi. Piecu gadu periodā vadītājam jāveic regulārā apmācība, kuras ilgums ir 35 stundas. Pēc periodiskās apmācības tiek izsniegts sertifikāts (kods 95). Transportlīdzekļu vadītājiem, kuri bija ieguvuši attiecīgo kategoriju kvalifikāciju pirms Direktīvā noteiktiem datumiem ( D kategorijām 10.09.2008; C kategorijām 10.09.2009 ) var turpināt veikt profesionālo darbību, bet līdz 2013. gada 10. septembrim D kategoriju vadītājiem un līdz 2014. gada 10. septembrim C kategoriju vadītājiem jābūt veikušiem periodisko apmācību. Papildus informāciju par periodiskās apmācības vietām iespējams iegūt CSDD e-pakalpojumu sadaļā „Autoskolu apmācību vietu saraksts” (apmācību atļauts veikt sarakstā esošajām autoskolām, kurām sadaļā Kategorijas atzīmētas kategorijas C1(95); C1E(95); C(95); CE(95); D1(95); D1E(95); D(95) un DE(95)).

C KATEGORIJA

kategorijas apraksts: Tu vari vadīt – kravas automašīnas, kuru pilna masa pārsniedz 3,5t, kā arī vilkt piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg; Lai iegūtu C kategoriju, nepieciešama iegūta B vai C1/D1 Kategorija; Vecums: no 21g. Iesakām! Maksā par vienu kategoriju – saņem divas! Pēc nokārtotas C kategorijas, vari iegūt D1 kategoriju bez papildu mācību maksas skolā! Uzmanību! Ja Jums ir C1 kategorija Jūs uzreiz varat kārtot C un E kategoriju!

CE KATEGORIJA

PIEKABES, PUSPIEKABES. Kategorijas apraksts: CE- Tu vari vadīt C kategorijas vilcēja savienojumu ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg; BE – B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā; DE – D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg. Ja esi ieguvis C1 vai D1 un vēlies kārtot E kategoriju, tu vari vadīt C1 kategorijas vilcēja savienojumu ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg, ja šāda savienojuma pilna masa ir līdz 12000 kg un piekabes pilna masa nav lielāka par vilcēja pašmasu; Stāžs: nav C1E kategorijas apmācības programma atšķiras.

D KATEGORIJA

Autobusi. Kategorijas apraksts: D1 – autobusi, kuros sēdvietu skaits ir no 8+1 līdz 16+1, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg; D – autobusi, kuros sēdvietu skaits ir lielāks par 8+1, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg. Obligāti: iepriekš iegūta C1, D1 vai C kategorija. Vecums: no 24 g. Stāžs: nav Iesakām! Maksā par D kategoriju un saņem C kategoriju bez papildu maksas par apmācību!

A KATEGORIJA

A kategorijas apraksts: A1 kategorija – vadītāja apliecību iespējams iegūt no 16 gadu vecuma; motocikli, kuru motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus, jauda nepārsniedz 11 kilovatus un jaudas attiecība pret svaru nepārsniedz 0,1 kilovatu uz kilogramu, kā arī tricikli, kuru jauda nepārsniedz 15 kilovatus; A2 kategorija – vadītāja apliecību iespējams iegūt no 18 gadu vecuma; motocikli, kuru jauda nepārsniedz 35 kilovatus, jaudas attiecība pret svaru nepārsniedz 0,2 kilovatus uz kilogramu un kuri nav atvasināti no transportlīdzekļiem, kuru jauda ir vairāk nekā divas reizes lielāka; A kategorija – vadītāja apliecību iespējams iegūt no 24 gadu vecuma, motocikli, kā arī tādi tricikli, kuru jauda pārsniedz 15 kilovatus. Mācību braukšana (obligātās): B/A – 8h, teorija- 2 nedēļas (15 akad. st.) 0/A – 15h, teorija- 4 nedēļas (57 akad. st.) A1/A – 6h, teorija- 3 nedēļas (40 akad. st.)

AM KATEGORIJA (MOPĒDI)

AM kategorijas apraksts: -> Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali atļauts personām, kas nav jaunākas par 12 gadiem, ar mopēdu – personām, kas nav jaunākas par 14 gadiem. Šādā gadījumā velosipēda vadītājam jābūt klāt velosipēda, mopēda vai jebkura mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai (mopēda vadītājam – mopēda vai jebkura mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai). -> Mopēdu vadītājiem vadīšanas eksāmens sastāvēs no transportlīdzekļa tehniskās pārbaudes un figūru izpildes eksāmenu laukumā. Braukšanu ceļu satiksmē pagaidām nav paredzēts ieviest. Teorijas eksāmens mopēdu vadītājiem būs jākārto kā līdz šim. UZMANĪBU!!! VAR BŪT NEPIECIEŠAMA MOPĒDA PAGAIDU VADĪTĀJA APLIECĪBA. Prasības kārtojot vadīšanas eksāmenu ar AM, A1, A2, A vai B1 kategorijas transportlīdzekli: 35.1.1. skaidrot riepu protektora zīmējuma augstuma pārbaudi, galvenos iespējamos riepas defektus un bīstamību, braucot ar riepām, kurām nodilis protektors; 35.1.2. paskaidrot, kā pārbaudīt gaisa spiedienu riepās, paskaidrot pārāk liela vai pārāk maza gaisa spiediena negatīvās sekas, paskaidrot spieķu spriegojuma un riteņu gultņu brīvkustības pārbaudi; 35.1.3. paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt šķidruma līmeni dzeses sistēmā vai īpatnības, kas jāievēro braucot ar transportlīdzekli, kas aprīkots ar gaisa dzeses sistēmu; 35.1.4. paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt eļļas līmeni motora karterī, paskaidrot noteiktās sajaucamās degvielas un eļļas attiecības neievērošanas sekas, kā arī nosaukt šo attiecību (ja transportlīdzeklim ir divtaktu motors); 8 35.1.5. paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt bremžu šķidruma līmeni (ja transportlīdzeklim ir hidrauliskā bremžu sistēma); 35.1.6. ieslēgt ārējās apgaismes ierīces, avārijas gaismas signalizāciju un skaņas signālu, pārbaudīt to darbību; 35.1.7. norādīt kontroles mēraparātu panelī esošos mēraparātus un signālspuldzītes, paskaidrot to nozīmi; 35.1.8. paskaidrot, kā pārbaudīt ķēdes vai siksnas spriegojumu, nepareiza spriegojuma negatīvās sekas, galvenos iespējamos ķēdes defektus vai kardānkrustiņu tehniskā stāvokļa un brīvkustības pārbaudi;

VELOSIPĒDI

No kāda vecuma atļauts braukt ar velosipēdu? Līdz 7 gadu vecumam tu vari būt velosipēda pasažieris. No 7 – 12 gadiem mācies braukt pagalmā, parkā, stadionā, vai uz ielas kopā ar pieaugušo (tādu, kuram ir vismaz 18 gadi). No 12 gadiem vari kļūt par pilntiesīgu velosipēda vadītāju, ja esi sekmīgi nokārtojis eksāmenus. PAPILDU PRASĪBAS VELOSIPĒDU UN MOPĒDU VADĪTĀJIEM. -> Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali atļauts personām, kas nav jaunākas par 12 gadiem, ar mopēdu – personām, kas nav jaunākas par 14 gadiem. Šādā gadījumā velosipēda vadītājam jābūt klāt velosipēda, mopēda vai jebkura mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai (mopēda vadītājam – mopēda vai jebkura mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai). -> Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali pilngadīgas personas pavadībā atļauts bērniem, kas nav jaunāki par septiņiem gadiem. Bērniem šajā gadījumā jālieto aizsprādzēta aizsargķivere. Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos bērniem neatkarīgi no to vecuma braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi. -> Velosipēdam un mopēdam jābūt tehniskā kārtībā.