Settings

NVA Kuponi

NVA Kuponi


KATEGORIJAS:

”C” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu B vai C1 vai D1 kategoriju “D” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu C vai C1 kategoriju

“CE” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu “C” kategoriju

“C1E” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu “C1” kategoriju

“DE” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu “D” kategoriju

“D1E” kategorijas autovadītājs ar iepriekš iegūtu “D1” kategoriju

*[95]-kods ietilpst katrā kategorijā, īss kurss bez sertifikāta
Sīkāk www.nva.gov.lv.