Settings

Noderīgi

1.Riepu Protektors

Protektors ir riepas biezākā musturainā daļa, kura saskaras ar ceļu un nodrošina riteņa saķeri ar brauktuvi.
Aizliegts lietot riepas, kuru protektora zīmējuma dziļums seklākajā vietā:
–     ziemā mazāks par 4 milimetriem;
–     vasarā mazāks par 1,6 milimetriem.

Ja riepām ir speciāla atzīme protektora rievās, saukta par indikatoru, pieļaujams nodilums līdz tam.
Riteņu saķeri ar ceļu uzlabo sezonai atbilstošu riepu lietošana.
–     No 1 decembra līdz 1 martam braukt atļauts, ja riteņiem uzstādītas ziemas riepas. Tām uz sāniem ir uzraksts M + S vai Winter , vai sniegpārsliņas attēls.
–     No 1 maija līdz 1 oktobrim aizliegts braukt, ja uzstādītas riepas ar radzēm (dzelkšņotās).

Ziemas riepu materiāls salā nezaudē elastību, labāk sakļaujas ar ceļa virsmu un palielina saķeres spēku.
Ja slikta saķere:

–     garāks auto bremzēšanas ceļš;
–     bremzējot, braucot pagriezienā auto var sāniski saslīdēt …

Vienas ass (priekšējās, aizmugurējās) riteņu riepām jābūt ar vienādu protektora zīmējumu un vienādu tā nodilumu, lai arī saķeres spēki riteņiem būtu vienādi.

2. Spiediens riepās

Izgatavotāji vieglo auto riteņu riepās gaisa spiedienu noteikuši robežās no 1,8 līdz 2,2 atmosfērām.
Precīzs spiediena lielums priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem dažādos ekspluatācijas apstākļos uzrādīts speciālā grafikā, kurš uzlīmes veidā piestiprināts degvielas iepildes atveres lūciņas iekšpusē vai kur citur.
Spiedienu visērtāk pārbaudīt un, ja vajag, palielināt speciālā stendā degvielas uzpildes stacijā. Riepās pastāvīgi jāuztur noteiktais spiediens. To mēra ar manometru.

 *   Ja spiediens lielāks par noteikto:
–     riteņiem mazāks saskares laukums ar ceļu un sliktāka saķere; 
–     auto “cietāka” gaita; 
–     vairāk nodilst protektora vidusdaļa. 
 *   Ja spiediens mazāks par noteikto:
–     riteņiem lielāks saskares laukums ar ceļu un labāka saķere; 
–     auto nestabilāka gaita, tas sliktāk vadāms; 
–     lielāka pretestība kustībai, palielināts degvielas patēriņš; 
–     vairāk nodilst protektora malas.

3. Riteņa maiņa

  D a r b o š a n ās   s e c ī b a :
    Ja iespējams, auto nobrauc (nostum) uz cietas nomales. 
–     Iededz avārijas gaismas signalizāciju un uzstādi avārijas zīmi. 
–     Nobremzē stāvbremzi un maināmajam ritenim diagonāli pretējo nostiprini ar paliktņiem;

–     Sagatavo rezerves riteni, pacēlāju (domkratu), riteņu atslēgu; 
–     Noņem dekoratīvo disku un nedaudz atbrīvo riteņa stiprinājuma skrūves; 
–     Uzstādi pacēlāju uz cieta pamata un pret speciālu atbalsta vietu zem virsbūves; 
–     Pacel auto ar pacēlāju, atskrūvē skrūves, nomaini riteni pret rezerves un pieskrūvē to;

Piezīmes

Kad auto pacelts, esi sevišķi piesardzīgs. Nebāzies zem tā, nenogāz auto no pacēlāja!
–     Nolaid auto, pārvelc riteņa stiprinājuma skrūves;
–     Novāc un savāc visu (arī paliktņus no diagonāli pretējā riteņa un avārijas zīmi).
Drošības mēri tumsā un nepietiekamā redzamībā:
–     iededz avārijas signalizāciju un gabarītlukturus, uzstādi avārijas zīmi;
–     pats pielieto gaismas atstarotāju vai lukturīti;
–     ļoti uzmanies no garām braucošā transporta.
Parādi, kā atvērt bagāžas nodalījumu, kur ir rezerves ritenis, domkrats, riteņu atslēga.

4. Dzesēšanas šķidruma līmenis

Motors tiek dzesēts ar šķidrumu (antifrīzu), kuram pazemināta sasalšanas un palielināta vārīšanās temperatūra. Tas ir destilēta ūdens un etilēnglikola maisījums, saukts par tosolu. No šī šķidruma daudzuma motorā ir atkarīga tā dzesēšanas efektivitāte.
Tosola līmeni pārbauda, kad motors auksts. Līmenis redzams kompensācijas bāciņā caur tās daļēji caurspīdīgo sieniņu, uz kuras ir normālam līmenim atbilstoša atzīme. Ja vajadzīgs, bāciņā pielej vajadzīgās koncentrācijas tosolu, kuru var iegādāties auto veikalos un D U S.
Ja tosola līmenis nepietiekams, motors pārkarst un var iesprūst, salūzt!
Pacel motora vāku un parādi kompensācijas bāciņu. Neatver kompensācijas bāciņas vāku, kad motors darbojas! Ja liela vajadzība papildināt tosola līmeni brauciena laikā, kad tosols un motors karsts (95 – 115 gr. C), vāciņu ver pamazām, izlaižot iespējamo spiedienu. Uzmauc darba cimdu.
Ja nav tosola, lai aizbrauktu līdz mājām, var ieliet destilētu ūdeni, vai sliktākā gadījumā tīru ūdeni. Ziemā salā parastais ūdens motorā sasalst un sabojā to.

5. Motora eļļas līmenis

Motora eļļošanas sistēma samazina berzi starp savstarpēji kustīgām detaļām, samazina to sakaršanu un dilšanu.
Sistēmā ielieta motoreļļa (parasti pussintētiskā), no kuras daudzuma ļoti atkarīga sistēmas normāla darbība.
Eļļas daudzumu pārbauda dažas minūtes nedarbinātam motoram, kad eļļa notecējusi motora apakšdaļā – karterī.
–     Izvelk eļļas mērstiepni, to noslauka, iebāž ligzdā un izvelk atkārtoti; 
–     Mērstiepņa apakšgalam jābūt eļļainam robežās starp divām atzīmēm; 
–     Ja līmenis zemāks par apakšējo atzīmi, eļļu pielej caur atveri motora augšējā vākā. 
Motora eļļu un tās filtru jāmaina ik pēc 10 tūkstošiem kilometru nobraukuma pēc odometra. Eļļu var iegādāties auto veikalos un D U S.
Pacel motora vāku un parādi eļļas mērstiepni un ielietnes vāciņu.

6. Bremžu šķidruma līmenis

Vieglā auto darba bremžu mehānismus auto riteņos iedarbina speciāla šķidruma plūsma bremžu pievadsistēmā. Sistēmas normāla darbība atkarīga no pietiekama šķidruma daudzuma tajā. Ja šķidruma daudzums nepietiekams, bremzes vispār var pārstāt darboties. Par nepietiekamu līmeni liecina degoša sarkana spuldzīte signalizācijas un mēraparātu pultī kabīnē. Taču šāda signalizācija ir ne visu marku automobiļiem.
Bremžu šķidruma daudzumu galvenā cilindra bāciņā pārbauda vizuāli. Ja līmenis mazāks par atzīmi uz daļēji caurspīdīgās bāciņas sienas, šķidrumu pielej. Ja līmenis nokrītas pastāvīgi, jāmeklē šķidruma noplūdes vieta un iemesls, citādi bremzes pēkšņi var pārstāt darboties.
Bremžu šķidrumu jāmaina ne retāk, kā reizi divos gados. Tas nopērkams auto veikalos un D U S.
Pacel motora vāku un parādi bremžu galvenā cilindra bāciņu. Parādi bremžu signālspuldzīti kabīnē.

7. Stiklu tīrītāji

Nodemonstrē un pastāsti par sistēmas slēdža pozīcijām: 
–    priekšējā stikla tīrītāja trīs režīmi; 
–    priekšējā stikla mazgātāja ieslēgšana; 
–    aizmugures stikla tīrītāja un mazgātāja ieslēgšana; 
–    aizmugures stikla apsildītāja slēdzis. 
Logu mazgātāja bāciņā iepilda speciālu nesasalstošu šķidrumu, kuru var iegādāties auto veikalos un D U S. Vasarā bāciņā var iepildīt ūdeni ar niecīgu šampūņa piedevu.
Nedarbini stikla tīrītājus uz sausa stikla, jo saskrāpēsi to!

8. Ārējā apgaismojuma ierīces

 1. Ieslēdz aizdedzi ( var arī neieslēgt ) un pārbaudi: 
   –  stop – signālu darbību, nospiežot darba bremzes pedāli; 
     –  atpakaļgaitas signalizāciju, ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu; 
     –  avārijas signalizāciju, ieslēdzot to; 
2. Ieslēdz aizdedzi vai iedarbini motoru un pārbaudi: 
–  virzienrādītāju darbību; 
    –  gabarītlukturu, tuvo un tālo gaismu darbību; 
    –  kad ieslēgti gabarīlukturi vai tuvā gaisma, ieslēdz un pārbaudi aizmugurējo miglas lukturi. 

9. Kontroles mēraparāti

1. Parādi un pastāsti par spidometru, odometru, tahometru. 
   2. Ieslēdz aizdedzi un pastāsti: 
   –   par motora temperatūras rādītāju; 
   –   par benzīna daudzuma rādītāju; 
   –   par motoreļļas spiediena signāllampiņu; 
   –   par akumulatora izlādes signāllampiņu; 
   –   par tālās gaismas signāllampiņu (zila); 
   –   par virzienrādītāju signāllampiņu (zaļa); 
  –   par avārijas gaismas signalizācijas signāllampiņu; 
   –   par stāvbremzes signāllampiņu. 
Šī lampiņa varētu signalizēt arī par pazeminātu bremžu šķidruma līmeni.